Adres Sportpark

Bowlsclub Almelo

Het Sportpark

Sluiskade Noordzijde 126

7603 XZ Almelo

Route

Laatste foto's

herfsttoernooi_enschede_3_20111105_1216604915.jpg

2015-01-23 Australian pairs PDF Afdrukken E-mail
zondag, 25 januari 2015 17:25
Australian Pairs toernooi,

Op vrijdag 23 januari hebben Aukje en Gerrit Velthuis een Australian Pairs toernooi georganiseerd. Van de Hengelose Bowls Club waren er 8 deelnemers en van BCA 24. Zodat er een leuke onderlinge krachtmeting kon plaats vinden. Bij Australian Pairs is iedereen bij afwisseling lead en Skip een leuke en leerzame afwisseling van de normale wedstrijden Triples en Pairs.
Er werd op 4 banen door 16 teams gespeeld, zodat alle deelnemers 2 wedstrijden van ongeveer 25 minuten konden spelen. Het werden leuke wedstrijden waarin enthousiast werd gestreden om de winst. Na afloop maakte Gerrit Velthuis de uitslag bekend en toen bleek dat Jan Kuik de winnaar was met Leo Brama op de tweede plaats. Henk Op de Haar derde en Gerdi Dijkhuis werd vierde.
Aukje en Gerit Velthuis bedankt voor dit leuke initiatief, het was een gezellig toernooi, zeker voor herhaling vatbaar.
(zie ook de foto's)
 
2015-01-16 Stamppot toernooi PDF Afdrukken E-mail
vrijdag, 16 januari 2015 19:32
Stamppot toernooi 16 januari 2015

De spanning was voorafgaande aan het stamppot toernooi van de gezichten af te lezen. Enige gezonde spanning zorgt immers voor geconcentreerd spelen! Hetgeen Jan Bokhove na afloop de uitspraak ontlokte, waarom doen wij dit niet iedere vrijdag zo. Dat zorgt voor serieuze wedstrijden.
Het was eigenlijk niet de bedoeling dat Gerrit Velthuis (als toernooi leider) mee zou spelen, maar uiteindelijk zorgde het aantal aanwezige leden er toch voor dat hij de 24 vol moest maken. Hij vond het al jammer, dat hij niet mee zou spelen, want hij achtte zich wel kanshebber voor de prijzen.
Precies op tijd begonnen de 3 wedstrijdronden van ca. 50 minuten en er werd met volle overtuiging gespeeld. Een koffie pauze was niet voorzien, maar uiteindelijk kon dit tot ieders tevredenheid toch geïmproviseerd worden. Na afloop om ca. 13.00uur moest Gerrit de uitslagen nog verwerken, hetgeen eerst niet lukte omdat de computer niet mee wou werken, maar uiteindelijk is het allemaal toch gelukt.
In het Wijkcentrum “De Schelf” was iedereen klokslag 14.00uur present om voorafgaande aan het buffet de uitslag te vernemen. Er was nog wel even enige onzekerheid of nu Gerdie Dijkhuis of Marietje Lubbers de nummer 1 was, maar toen Gerit Velthuis de computer nogmaals had opgestart, bleek de uitslag toch juist te zijn. Marietje Lubbers was de winnaar, gevolgd door Gerdie Dijkhuis en Josè Bokhove. Bij de Heren werd Gerrit Velthuis de winnaar, gevolgd door Tonnie Roelofs en Claus Jungjohann. De winnaars kregen een prachtig wijn pakket.
Na de prijsuitreiking was het tijd voor een heerlijk stamppot buffet, hetgeen weer keurig verzorgd was. Al met al een zeer geslaagde dag, waarvoor onze voorzitter Leo Brama de activiteiten commissie (Josè Bokhove en Gerdie Dijkhuis) hartelijk bedankte.
 
14 februari 2015 NK Pairs bij Bowlsclub Almelo PDF Afdrukken E-mail
woensdag, 03 december 2014 19:53
NEDERLANDSKAMPIOENSCHAP INDOOR PAIRS 2015
te Almelo (Sportpark Almelo, Sluiskade NZ, 7603 XZ)

Wij zijn er trots op dat het NIOB de NK Pairs Indoor organiseert in Almelo op 14 en 15 februari 2015 in het Sportpark Almelo Sluiskade NZ. Een mooie gelegenheid voor Almelo en omgeving om eens kennis te maken met deze groeiende sport in Nederland.

Namens BCA hebben zich ingeschreven,
Almelo 1: Gerrit Velthuis en Harry van de Ploeg
Almelo 2: Leo Brama en Tonnie Roelofs
Almelo 3: Aukje Velthuis en Dicky Kosters.
Wij wensen hun veel succes.
 
verslag jaarvergadering PDF Afdrukken E-mail
zaterdag, 10 januari 2015 14:07
Jaarvergadering 9 januari 2015

Voorzitter Leo Brama prijst zich gelukkig met de bijna 100% opkomst voor de jaarvergadering van BCA. Na afloop van de vrijdag training op 9 januari 2015. Na een kop koffie met krentenwegge begint de vergadering. Leo memoreert dat de vereniging weer een prachtig jaar heeft afgesloten met de nodige prijzen in de diverse toernooien en competitie. Alle commissies functioneren prima en ook buiten de vereniging om, is er het nodige onderlinge contact, als er mensen door ziekte of ongeval een tijdje niet kunnen spelen. Kortom, de betrokkenheid bij elkaar is gelukkig groot. Verder zijn er nieuwe score borden gemaakt door enkele leden en is er een geluids- installatie aangeschaft. Daarnaast was er de viering van het vijfjarige bestaan van de vereniging, hetgeen ook een hele gezellige dag was.

Na de notulen en mede delingen van de secretaris, werd de penningmeester decharge verleend door de kascommissie bestaande uit Jan Bokhove en Henk Op de Haar.. De nieuwe kascommissie bestaat uit Henk op de Haar en Tonnie Roelofs met als reserve Mieke Kuik.

De activiteiten commissie bestaande uit José Bokhove en Gerdi Dijkhuis heeft het afgelopen jaar een aantal leuke activiteiten georganiseerd. Waaronder het stamppot toernooi en het eerste jubileum van BCA. Ook voor 2015 staan er weer een aantal nieuwe op het programma, waarover later meer. Hierna werden de club kampioenen bekend gemaakt over 2014. Bij de dames werd Riky Leushuis en bij de heren Jan Lubbers kampioen. De bijbehorende beker en bloemen werden uitgereikt door Eltjo Maring. In de competitie doet BCA mee met 5 teams, 3 Triples en 2 Pairs.

Gerrit Velthuis liet alle toernooien van het afgelopen seizoen de revue passeren, waarbij BCA weer de nodige prijzen in de wacht sleepte. Ook ons eigen toernooi is prima verlopen en ook dit jaar organiseert BCA weer haar Triples toernooi op vrijdag 17 april.

Bij de bestuursverkiezing, werd Jan Lubbers weer herkozen als penningmeester, zodat er geen bestuurswijzigingen plaats vonden. Bij de rondvraag werd er duidelijkheid gevraagd door Diky Kosters over de reiskosten bij de competitie wedstrijden. Hierover is onduidelijkheid en het bestuur komt hier zsm op terug. Jan Bokhove stelde even als vorig jaar aan de orde, dat het bestuur niet op sterkte is. Een bestuur moet uit 5 personen bestaan om de continuïteit van de vereniging te waarborgen. Het bestuur zal zich hierop beraden. Jan Kuik vond het jammer dat op de reclame zuil geen BCA lid staat afgebeeld in ons club kostuum en Roelof Woldering stelde de vraag of de contributie ongewijzigd blijft. Hetgeen door het bestuur werd bevestigd. Klara Wanschers vond het fijn dat zij kan blijven Bowlen doordat er zoveel medewerking en assistentie is van de leden.

Gerrit Velthuis bedankte namens de leden het bestuur, commissies en vrijwilligers voor al het werk wat zij met plezier verzetten. Hetgeen met een applaus door de vergadering werd ondersteund.

Hierop sloot de voorzitter de vergadering en nodigde de leden uit voor een drankje en een gezellig samen zijn aan de bar.
 
2014-11-29 toernooi Renkum PDF Afdrukken E-mail
zondag, 30 november 2014 19:19
Toernooi Renkum

Het toernooi ter ere van het 20 jarig jubileum van de Bowls vereniging “De Jack”uit Renkum vond plaats op zaterdag 29 november. Natuurlijk was BCA hierbij ook aanwezig met 4 teams. Helaas moesten wij met 3 invallers spelen o.a. voor Gertie Meloni die een paar dagen voor de wedstrijd zo ongelukkig ten val kwam van de fiets, dat zij haar arm op twee plaatsen heeft gebroken. Wij wensen haar een spoedig herstel toe.
Wij werden ontvangen in de sporthal met koffie en een leuke attentie. Waarna het toernooi keurig op tijd begon. Het werd een gezellige dag met leuke en sportieve wedstrijden.
Na afloop van het toernooi bleek dat de eerste plaats was veroverd door Haaksbergen 1, de 2e plaats voor De Hangmat 2 en de 3e plaats voor Stouw-end 1. Het team van Aukje, Gerrit Velthuis en Tonny Schildkamp eindigde op de 4e plaats en de verdere resultaten waren: 12e plaats voor Marietje, Jan Lubbers en Eltjo Maring, 17e voor Leo Brama, Tonnie Roelofs en Betsie Bergboer en 23e voor Tjitske, Sipke Feenstra en Gerdi Dijkhuis.
(Zie ook de foto’s)
 

Regio nieuws

Mail Webmaster